Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Επαναληπτικές ερωτήσεις στα «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας»Συμπληρώστε τα αριθμημένα κενά με τις λέξεις που λείπουν


Τα σώματα, όπως τα (1) ………………….. που επιτρέπουν τη μετακίνηση των ηλεκτρικών φορτίων μέσα από τη μάζα τους  ονομάζονται (2) ………………….., ενώ αυτά που δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση των ηλεκτρονίων μέσα από τη μάζα τους ονομάζονται (3) ………………….., όπως το (4) …………………… Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία σωμάτων που επιτρέπουν την περιορισμένη κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων, όπως το (5)………………….. που ονομάζονται (6) …………………...

μονωτές
πυρίτιο    
μέταλλα
γυαλί
αγωγοί
ημιαγωγοί    Χαρακτηρίστε την κάθε πρόταση ως σωστή με Σ ή λάθος με Λ .  


·       Τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα και τα ηλεκτρόνια αρνητικά 

·       Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από μία πηγή, έναν διακόπτη και μία κατανάλωση

·       Οι αγωγοί επιτρέπουν την κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων στο εσωτερικό τους

·       Ηλεκτρικό ρεύμα υπάρχει και χωρίς τάση

·       Υπάρχει ηλεκτρική τάση χωρίς να ρέει ηλεκτρικό ρεύμαΣυμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:


Α/Α
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑ

Χρόνος
t
s
1.
Ηλεκτρικό Φορτίο


2.
Ηλεκτρική Τάση


3.


Ω
4.

Ι

5.
Ηλεκτρική Ισχύς


6.


KWh
7.


Ωmm2 / m
8.
Διατομή αγωγού


9.
Χωρητικότητα Πυκνωτή


10.


Hz
11.

Β
Να υπολογίσετε την αντίσταση ενός χάλκινου σύρματος μήκους 1000 m και διατομής 10 mm2


              ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ωmm2 / m

Αλουμίνιο
0,0303
χρυσός
0,023
χαλκός
0,0178Συμπληρώστε με Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) δίπλα σε κάθε πρόταση:


Ένα ηλεκτρικό κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα όταν:

Δεν έχει ηλεκτρική πηγή  

Ανοίξουμε τον διακόπτη

Δεν έχει όργανα μετρήσεως

Καεί η ασφάλεια  Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που από τον παρακάτω πίνακα

Ο νόμος του Ohm συνδέει την …………………..,  με σύμβολο και μονάδα μέτρησης ………………….. το………………….. με σύμβολο και μονάδα μέτρησης …………………..και την………………….. με σύμβολο και μονάδα μέτρησης …………………..

τάση
R σε Ohm (Ω)
I Ampere (A)
ρεύμα
U σε Volt (V)
αντίστασηΚυκλώστε τις σωστές σχέσεις:

α.  R= U/P         β. U=R▪I                     γ. I=U/I                        δ.R=U/I


Ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο τάσης V=220V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=10A. Να βρεθεί η αντίσταση του θερμαντικού στοιχείου του θερμοσίφωνα.


 Κυκλώστε τη σωστή απάντηση:


Δύο ίσες αντιστάσεις συνδέονται παράλληλα. Αν η τιμή κάθε αντίστασης είναι R η ισοδύναμη αντίσταση είναι:

α. 2R        β. 4R           γ. R/2       δ. RΔύο ίσες αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά . Αν η τιμή κάθε αντίστασης είναι R η ισοδύναμη αντίσταση είναι:

α. 2R        β. 4R           γ. R/2       δ. R


   Ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο τάσης V=220 V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι= 14Α. Να ευρεθεί η αντίσταση R του θερμαντικού στοιχείου του θερμοσίφωνα.     Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, ξεχάστηκαν αναμμένοι σε ένα διαμέρισμα δύο λαμπτήρες ισχύος 60W ο καθένας , επί 30 ημέρες . Αν η ηλεκτρική εταιρεία χρεώνει 0,07 ευρώ την kwh, πόσα ευρώ κόστισε η λειτουργία τους.


Στο παρακάτω κύκλωμα να υπολογίσετε την συνολική αντίσταση του κυκλώματος, την ένταση που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα της κάθε αντίστασης.

  

      Στο τμή­μα του κυ­κλώ­μα­τος που φαί­νε­ται στο σχή­μα δί­νο­νται R1=R2. Το ρεύ­μα που διαρ­ρέ­ει την R2 εί­ναι 0,3Α, ε­νώ το α­μπε­ρό­με­τρο δεί­χνει 0,8Α. Πόσο είναι τα ρεύματα των άλλων δύο αντιστάσεων;       

    Αντιστοιχείστε τα  χρώματα αγωγών της δεύτερης στήλης με τους αγωγούς της πρώτης στήλης:

Φάση 
·       Καφέ   

·       Γαλάζιο

·       Κίτρινο με πράσινη ρίγα
Ουδέτερος 
·       Μαύρο

·       Γκρι
Γείωση 
·       Κόκκινο

Σε τι χρησιμεύουν οι διακόπτες και ποια είναι τα είδη τους ανάλογα με τη λειτουργία τους;Τι είναι ασφάλεια, από ποια μέρη αποτελείται η ασφάλεια τήξης ;Ποια στοιχεία περιλαμβάνει ο μονοφασικός γενικός πίνακας διανομής μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και ποια είναι η χρήση τους;


Τι εννοούμε με τον όρο βραχυκύκλωμα; Να αναφέρετε πιθανές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα;


Ποιος είναι ο ρόλος του Διακόπτη Διαφυγής Έντασης (Δ.Δ.Ε) σε περίπτωση διαρροής άνω των 30mA;


Τι συμβολίζουν τα παρακάτω ηλεκτρολογικά σύμβολα;Τι ονομάζεται φασική και τι πολική τάση σ’ ένα τριφασικό σύστημα, ποια σχέση τις συνδέει και ποιες είναι οι τιμές τους στο δίκτυό μας;Ποιοι είναι οι φυσικοί μαγνήτες, ποιοι είναι οι τεχνητοί μαγνήτες και ποιοι οι ηλεκρομαγνήτες;


Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνήτη; Να αναφέρετε μερικές εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών.  Ένας ηλεκτροκινητήρας χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός τόρνου.  Η ισχύς που απορροφά από το δίκτυο είναι 5KW. Αν ο βαθμός απόδοσής του είναι η=0,8. Να υπολογίσετε την ισχύ που αποδίδει στον τόρνο και την ισχύ των απωλειών του.Τι είναι ο μετασχηματιστής, από τι αποτελείται και ποιος είναι ο ρόλος του;


Από ποια μέρη αποτελείται ένας ηλεκτροκινητήρας, ποια είναι τα ονομαστικά μεγέθη του, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στην εκκίνησή του, για ποιους λόγους πρέπει να ψύχεται και πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής του;Τι είναι ο ηλεκτρονόμος ή ρελέ (relay), από  τι αποτελείται, πώς λειτουργεί και ποιος ο σκοπός της επαφής αυτοσυγκράτησης;Κυκλώστε τη σωστή πρόταση:

                           i.          Όταν υπάρχει υπερφόρτιση του κινητήρα οι επαφές ισχύος (κύριες) του θερμικού ανοίγουν διακόπτοντας τη λειτουργία του κινητήρα. Οι βοηθητικές χρησιμοποιούνται μόνο για ενδεικτικά λαμπάκια.

                         ii.          Κατά την πτώση του θερμικού μόνο οι βοηθητικές επαφές αλλάζουν κατάσταση. Οι επαφές ισχύος είναι πάντα κλειστές.

                        iii.          Κατά την πτώση του θερμικού αλλάζουν κατάσταση και οι βοηθητικές επαφές αλλά και οι κύριες ώστε να έχουμε καλύτερη προστασία του κινητήρα.Να συμπληρώσετε τα ζεύγη των αριθμών που αντιστοιχούν στις επαφές του ηλεκτρονόμου:
ΕΙΔΟΣ ΕΠΑΦΩΝ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ-(2 ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΦΗ)
Κανονικά Κλειστή Ν.C.

Βοηθητικές Επαφές

Κανονικά Ανοιχτή Ν.Ο.

Κύριες Επαφές

Kαθυστερημένης ηρεμίας

Πρόωρης εργασίας

Πηνίο
Τι είναι η ηλεκτροπληξία; Γράψτε 4 παράγοντες επικινδυνότητας  από τους οποίους εξαρτάται η σοβαρότητα των βλαβών που προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα και ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που απαιτούνται σε  περίπτωση ηλεκτροπληξίας.