Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Επαναληπτικές ερωτήσεις στους "Αυτοματισμούς των Ψυκτικών Εγκαταστάσεων"1. Στο ακόλουθο σχέδιο παριστάνεται το ηλεκτρικό διάγραμμα ενός μικρού οικιακού ψυγείου χωρίς αυτόματη απόψυξη. (α) Να περιγράψετε τη λειτουργία του. (β) Τι μας δείχνουν τα γράμματα L,N,R,C και S;
 
2. Ποια είναι τα είδη των πυκνωτών που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική συνδεσμολογία των μονοφασικών συμπιεστών; Ποιος είναι ο ρόλος τους;
 

3. Τι είναι ο θερμοστάτης και ποια είναι τα κύρια μέρη του;
 

4. Στο δίσκο επιλογής ενός θερμοστάτη ρυθμίζονται δύο θερμοκρασίες. Ποιες είναι αυτές και πως ονομάζονται. Πώς ονομάζεται η διαφορά τους;

5. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για επιθυμητή θερμοκρασία προϊόντος 0-2°CDIFF
START
STOP
Θεπιθ=
Βολβός στον θάλαμο
Βολβός πάνω στο προϊόν
Βολβός πάνω στον ψύκτη


6.  Πότε    λέμε    ότι    ο    ηλεκτροκινητήρας   ενός    μονοφασικού    συμπιεστή    είναι βραχυκυκλωμένος;
 
7.  Πότε λέμε ότι ο ηλεκτροκινητήρας ενός μονοφασικού συμπιεστή έχει διαρροή;

8.  Ποια   είναι   τα   τυλίγματα   (περιελίξεις)   ενός   μονοφασικού   συμπιεστή;   Πώς συμβολίζονται; Ποιο έχει μεγαλύτερη ωμική αντίσταση και γιατί;

 9. Παρακάτω φαίνεται το ειδικό ταμπελάκι που είναι τοποθετημένο στο κέλυφος ενός συμπιεστή. Ζητείται:

 (α) Η ένταση του ρεύματος εκκίνησης.

 (β) Η ένταση του ρεύματος λειτουργίας.

 (γ) Ο συμπιεστής είναι μονοφασικός ή τριφασικός; Αιτιολογήστε.

 (δ) Ποιο από τα παραπάνω είναι χρήσιμο δεδομένο για να ελέγξουμε τη σωστή ή μη φόρτιση με ψυκτικό μέσο της ψυκτικής μονάδας που λειτουργεί με αυτό το συμπιεστή;


  10. (α) Να αναφέρετε ονομαστικά τις δύο κυριότερες συνδεσμολογίες τριφασικού κινητήρα συμπιεστή. (β) Πώς συμβολίζεται η κάθε μία συνδεσμολογία; (γ) Με πόση πολική τάση λειτουργεί η κάθε μία περίπτωση;

   

11.  Πότε εφαρμόζονται τα ανοικτά συστήματα αυτόματου ελέγχου;

 

12.  Πότε εφαρμόζονται τα κλειστά συστήματα αυτόματου ελέγχου;

 

13.  Τι ονομάζεται σφάλμα σε ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου και με ποιο τρόπο διορθώνεται;

 

14.  Περιγράψτε τον έλεγχο του συμπιεστή με τη βοήθεια του θερμοστάτη.

 

15.   Να γράψετε (ονομαστικά) τους τέσσερεις (4) συνηθέστερους τρόπους ηλεκτρικής
συνδεσμολογίας οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση μονοφασικών συμπιεστών ψύξης και κλιματισμού. Ποια είναι ονομαστικά τα εξαρτήματα της κάθε περίπτωσης;


    

16.  Αναφέρετε τρεις αυτοματισμούς που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού

 

17.  Να βρεθεί η χωρητικότητα των πυκνωτών εκκίνησης και λειτουργίας για έναν ηλεκτροκινητήρα 1/3 ΗΡ στην πινακίδα του οποίου αναγράφονται τα εξής στοιχεία.
α) τάση λειτουργίας 220V
β) ένταση εκκίνησης (LRA) 6A
γ) ένταση εκκίνησης (FRA) 3A


 

18.  Τι θα συμβεί αν α)  ο πυκνωτής εκκίνησης καεί ή καταστραφεί, β) καεί ο πυκνωτής λειτουργίας;

 

19. Πού χρησιμοποιείται το ρελέ έντασης και από τι αποτελείται; Περιγράψτε τον έλεγχό του με ωμόμετρο.