Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Συνδεσμολογίες αντιστάσεωνΣύνδεση ωμικών αντιστατών σε σειρά
 Στη σύνδεση ωμικών αντιστατών σε σειρά η ολική αντίσταση από τα άκρα (a-b) είναι ίση με το άθροισμα των αντιστάσεων (Ra-b= R1+R2+R3+…..+Rn).


 


Σύνδεση ωμικών αντιστατών παράλληλα. 
Όταν έχουμε σύνδεση ωμικών αντιστατών παράλληλα τότε το αντίστροφο της ολικής αντίστασης από τα άκρα (a-b), ισούται με το άθροισμα της αντίστροφης τιμής κάθε αντίστασης ή η ολική αγωγιμότης  είναι ίση με το άθροισμα των αγωγιμοτήτων των αντιστάσεων.


 

Μεικτή σύνδεση ωμικών αντιστατών. 
Στην μεικτή σύνδεση (αντιστάτες σε σειρά και παράλληλα) τις αντιστάσεις που είναι παράλληλα τις αντικαθιστούμε με την ισοδύναμή τους και καταλήγουμε σε ένα ισοδύναμο κύκλωμα όπου όλες οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες σε σειρά οπότε τις προσθέτουμε .