Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα (ii)Η αντίσταση του ανθρώπινου σώματος
Στον ανθρώπινο οργανισμό καλοί αγωγοί  του ηλεκτρισμού είναι όλοι οι ιστοί εκτός από το δέρμα και τα οστά.  Η αντίσταση του δέρματος είναι μεγάλη (10-100ΚΩ).Μια εναλλασσόμενη τάση  230V  προκαλεί δίοδο ρεύματος από 2, 2 -22mA. Η επαφή του δέρματος με τον ηλεκτροφόρο αγωγό προκαλεί εφίδρωση. Το υγρό δέρμα έχει πολύ μιεφαρμοζόμενη κρή αντίσταση που πέφτει κάτω από το 1ΚΩ με αποτέλεσμα η στο σώμα εναλλασσόμενη τάση των 230V να δίνει ένταση ρεύματος 220mA.

Μικρή Αντίσταση-μεγάλη ροή Ηλεκτρικού ρεύματος-Μεγάλος κίνδυνος-θανατηφόρο ατύχημα

Μεγάλη Ανίσταση-μικρή ροή Ηλεκτρικού ρεύματος-Μικρός κίνδυνος-ηλεκτρικό ατύχημα
Ισοδύναμο κύκλωμα ανθρωπίνου σώματος.
   Zp1,Zp2 : σύνθετη αντίσταση δέρματος
          Zi : σύνθετη εσωτερική αντίσταση
          ZT : συνολική σύνθετη αντίσταση

 
Η παρατεταμένη επαφή με το εναλλασσόμενο ρεύμα μπορεί να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα
 
Έως 0,5mA:Το ρεύμα συνήθως δεν γίνεται αντιληπτό

Από 0,5 mA έως 10 mA: Το χέρι αποκτά μια ελαφρά ακαμψία και αισθανόμαστε μούδιασμα

Από 10 mA έως 25 mA: Οι γυναίκες δεν μπορούν να αποσπάσουν τα μέλη από τον αγωγό, ενώ οι άνδρες αισθάνονται μικρή απώλεια μυϊκού ελέγχου και έντονο πόνο

Από 25mA έως 45 mA: Οι μύες συσπώνται δυνατά και επώδυνα οπότε εμποδίζεται η αναπνοή πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από ασφυξία

Από 45mA έως 200 mA: Πρόκληση εγκαυμάτων και πιθανή καρδιακή ανακοπή

Πάνω από 200 mA: Θανατηφόρος (ακαριαία)

Πάνω από 1 Α: Απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας που πήζει το αίμα