Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Συνδεσμολογίες Φωτιστικών Σωμάτων
Προκειμένου να σχεδιάσουμε μια απλή ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον τρόπο συνδεσμολογίας των κλασσικών φωτιστικών σωμάτων. 
Απλός Διακόπτης 
Η πιο απλή συνδεσμολογία είναι αυτή των απλών διακοπτών τύπου πλήκτρου (τάμπλερ) . Ο αγωγός της φάσης συνδέεται με τα φωτιστικά σώματα μέσω της επαφής του διακόπτη, ενώ ο ουδέτερος συνδέεται απ’ ευθείας στα σώματα. Το τμήμα του αγωγού φάσης από τον διακόπτη μέχρι τα σώματα ονομάζεται συνήθως αγωγός επιστροφής.
 
Ο κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαγορεύει αυστηρά να διακόπτουμε τον ουδέτερο αγωγό με το διακόπτη αντί για τον αγωγό της φάσης, γιατί τότε ο τελευταίος θα πηγαίνει απ’ ευθείας στα σώματα. Αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει ηλεκτροπληξία εφόσον τα ντουί θα βρίσκονται συνεχώς υπό τάση παρά το γεγονός ότι τα φωτιστικά σώματα θα είναι σβηστά. 

Διακόπτης Κομμιτατέρ
Ο επιλεκτικός διακόπτης, που συνήθως τον αποκαλούμε διακόπτη κομμιτατέρ, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο τουλάχιστον δύο (ή δύο ομάδων) φωτιστικών σωμάτων και μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε όλα τα φώτα αναμμένα, ή ένα μέρος αυτών αναμμένα, ή όλα σβηστά.

http://www.manolas.gr/images/connections/komitater_big.JPG

Διακόπτης Αλλέ-Ρετούρ
Ο διακόπτης εναλλαγής ή αλλέ-ρετούρ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο φωτιστικών σωμάτων από δύο διαφορετικές θέσεις.
http://www.manolas.gr/images/connections/alleretour_big.JPG 
Η αντίστοιχη συνδεσμολογία για έλεγχο από 3 ή περισσότερες θέσεις είναι διαφορετική, όπως επίσης διαφορετικοί είναι και οι διακόπτες (έχουν περισσότερες επαφές).