Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Μέτρηση, είναι η σύγκριση ενός μεγέθους με κάποιο άλλο που λαμβάνεται σαν μονάδα.
Μετρήσεις: 
  •  Άμεσες (απ’ ευθείας μέτρηση πχ μήκος με μέτρο)
  •  Έμμεσες (υπολογιστικά)

(ΜΜ) Μετρούμενο μέγεθος: Τάση, Ένταση κλπ
(ΕΟ) Ένδειξη οργάνου, 100V, 2Α
(ΚΕ) Κλίμακα επιλογής
(ΚΟ) Κλίμακα οργάνου
C σταθερά C=ΚΕ/ΚΟ
ΜΜ= CxEO

Παράδειγμα
Όργανο μέτρησης έδειξε 115V, με κλίμακα 160V. Η κλίμακα που επιλέξαμε είναι 480V. Ποια η τιμή της μετρούμενης τάσης.
C=ΚΕ/ΚΟ=480/160=3
U=CxEO=3x115=345 V
Επιλέγουμε την κλίμακα σύμφωνα με την τιμή του μετρούμενου μεγέθους. Αν δεν γνωρίζουμε την τιμή, επιλέγουμε τη μεγαλύτερη κλίμακα και κατεβαίνουμε σταδιακά μέχρι η ένδειξη να είναι ευανάγνωστη. Περίπου στο μέσον της κλίμακας.
Στρογγυλοποίηση
0.1-0.49 προς τα κάτω
0.50-0.99 προς τα πάνω
Ασκήσεις:
1.    ΕΟ=115 V, ΚΕ=260 V, ΚΟ=260 V
2.    ΕΟ=35Α, ΚΕ=1,2Α, ΚΟ=60Α