Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Χαρακτηριστικά αγωγώνΕξηγείστε τα χαρακτηριστικά των παρακάτω αγωγών:
1.      H07V-U2.      J1VV-R3.      H07V-K
4.      Η05V-U

H
Εναρμονισμένα πρότυπα
Α
Εθνικός τύπος
J
Σύμφωνα με πρότυπα I.E.C.
1
600/1000V
07
450/750V
05
300/500V
03
300/300V
V
P.V.C.
R
Ελαστικό
S
Σιλικόνη
N
Νεοπρένιο
H2
Πεπλατυσμένο μη αποχωριζόμενων πόλων
Η
Πεπλατυσμένο αποχωριζόμενων πόλων
U
Δύσκαμπτος στρογγυλός μονόκλωνος
R
Δύσκαμπτος στρογυλός. πολύκλωνος
S
Δύσκαμπτος κυκλικού τομέα
Η
Υπερεύκαμπτος
F
Eύκαμπτος
Κ
Εύκαμπτος για μόνιμη σύνδεση