Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Light bulb art shows wasted electricity

jordan_running_det.jpg O Chris Jordan ήθελε να τονίσει πόση ηλεκτρική ενέργεια σπαταλάται στις ΗΠΑ, έτσι έκανε ένα κολάζ φωτογραφιών με 320.000 λαμπτήρες.